அன்புடையீர்,

நமது பிராங்பேர்ட் தமிழ்ச் சங்கம் தீப ஒளித்திருநாளான தீபாவளியை வரும் நவம்பர் 11ஆம் தேதி கொண்டாட திட்டமிட்டுள்ளது.

FTS Deepavali Celebrations 2018 – Nov 11

Details Coming Soon !..

Keep watching this space for more details  Upcoming Events

– நன்றி !

பிராங்பேர்ட் தமிழ்ச் சங்கம்

இங்கனம்
பிராங்பேர்ட் தமிழ்ச் சங்கம்

Frankfurt Tamil Sangam e.V
www.frankfurttamilsangam.com
Email: info@frankfurttamilsangam.com

FTS Bank Account Details : Kontoinhaber: FRANKFURT TAMIL SANGAM e.V BLZ: 50190000 Konto Nr.: 6200924930 IBAN : DE55501900006200924930 BIC: FFVBDEFF BANK: Frankfurter Volksbank, Eschborn

Top