பதிவிறக்கம் செய்து மற்றும் மின்னஞ்சல் வழியாக பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தை அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

Download and send back the filled form via email

FTS Membership Form

மின்னஞ்சல்  முகவரி : contact@frankfurttamilsangam.com

 

Please transfer the membership fee to the below account

Account Name          : FRANKFURT TAMIL SANGAM

IBAN                           : DE55 5019 0000 6200 9249 30

BIC                              : FFVBDEFF

BANK                          : Frankfurter Volksbank, Eschborn

Purpose Text             : FTS Membership Fee <year>- <name> or FTS Membership Renewal <membership no>
**Note: Membership Fee amount details mentioned in the Membership Form.

Please reach us in case of any clarifications/ information needed.